Haber Detayı
19 Mayıs 2018 - Cumartesi 22:22
 
Muharrem İnce Adana'da
CHP'li Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Adana ve Osmaniye'de gerçekleştireceği mitingler için Adana'ya geldi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova belediye Başkanı Soner Çetin, milletvekilleri İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, ile İl Başkanı Emrah Kozay ve çok sayıda partili tarafından karşılanan İnce, önce Osmaniye'da saat 14.00'te, ardından da Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap edecek.
Siyaset Haberi
Muharrem İnce Adana'da

Adana - CHP'li Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Adana ve Osmaniye'de gerçekleştireceği mitingler için Adana'ya geldi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova belediye Başkanı Soner Çetin, milletvekilleri İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, ile İl Başkanı Emrah Kozay ve çok sayıda partili tarafından karşılanan İnce, önce Osmaniye'da saat 14.00'te, ardından da Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap edecek.

 

İNCE MANİFESTOSUNU SAMSUN'DA AÇIKLADI

17 sayfalık seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ‘Gelecek Bildirgesi’ adını verdiği seçim manifestosunu dev bir Atatürk posteri ve Türk bayrağının asıldığı salonda açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uygarlık rotasından çıkarıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı İnce, “16 yıldır iktidarda bulunanların, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka sorunu ile karşı karşıya kaldığını itiraf ettikleri bir durumdayız. Türkiye artık, demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz edilemeyen bir ülke olmuştur. Halkın, yargı başta olmak üzere devlet kurumlarına inancı kalmamıştır. Yargı bağımlı hale getirilmiş, hukuk devleti ortadan kaldırılmıştır. İnsanlar ürkek ve sindirilmiş durumdadır. Hiç kimsenin yarın ne olacağına dair bir fikri ve inancı yoktur. Bizzat Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından Anayasası rafa kaldırılmış, olağan hukuk sistemi emir komuta hukukuna dönüşmüş ve kurumları Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlemez hale getirilmiştir. Hep birlikte yaşadığımız, hep birlikte şahit olduğumuz kaygı verici, varlığımızı tehdit eden bir dönemin içinden geçiyoruz” dedi.

 

POLİTİKALARIMIZ BEŞ ANA SÜTUNA DAYALI OLACAK'

Ardından seçim manifestosunu açıklayan Muharrem İnce, “Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefiyle, Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız, esas olarak, beş ana sütuna dayalı olacaktır. Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği ilkesi üzerinde yükselecek olan bu sütunlar; hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı, ‘Hukuk’ sütunu, temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı, ‘Demokrasi’ sütunu, üretime ve adil paylaşım anlayışına dayalı, ‘Ekonomi’ sütunu, barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı, ‘Dış Politika’ sütunu, ülkemizi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı ‘Eğitim’ sütunudur. Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını ‘kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim’ oluşturacaktır. Bu politikaları uygularken çağdaş siyasetin ve çağdaş yönetimin vazgeçilmezleri olan katılım, adil ve sürdürülebilir kalkınma, yerellik, hesap verme, açıklık ve kalite ilkelerini sürekli göz önünde bulunduracağız” diye konuştu.

 

'TEMEL HEDEF HALKIN HUZURU'

Temel hedeflerinin halkın huzur, barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden İnce, “Bu hedefimize ulaşmak için uygulayacağımız politikalar ana başlıklar olarak şunlardır. Hukuk; hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracak, asgari bir standart haline getireceğiz. Hukuk devleti yoksa hiçbir şey yoktur. Hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için, yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Bütün hukuki düzenlemeleri evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getireceğiz. Hukuk devleti için ilk adım OHAL’in kaldırılması olacaktır. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarının, tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yapma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacaktır. Yetkin ve tarafsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi imkanı sağlanacaktır. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Önünü iliklemeyen hâkim ve savcılar görev yapacaktır. Bağımsız, etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSK’da yer almayacaktır. Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlenecektir. Yargı üyelerinin göreve başlaması siyasi erkin dışında olacaktır. Yargıç güvencesini sağlamak için gerekli bütün adımlar atılacaktır. Hak arama özgürlüğünü güvence altına alan düzenlemeler yapılacaktır. Özel hayatın gizliliği en önemli ilkelerimizden biridir. Telefon dinlemeleri başta olmak üzere devletin, vatandaşın hayatına müdahale edecek hukuksuz uygulamaları engellenecektir. Demokrasi; yeni ve çağdaş bir Anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Demokrasiyi bütün kurum ve kurullarıyla kesintisiz biçimde işletmek vazgeçilmez hedefimizdir. Temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışı esastır. Katılımcılık, birlikte yönetim ve çoğulcu demokrasi ilkeleri doğrultusunda yükseltilecek olan demokratik toplum yapımızda yerel yönetimler ve sivil toplum ön plana çıkarılacaktır. Yerel yönetimler güçlendirilecektir. Merkezde toplanmış ve verimsizliğe yol açan idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir. Medya siyasetin ve sermayenin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır. Tarafsız ve sorumlu yayımcılık anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. Demokrasimizi, milli bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi tehdit eden FETÖ, PKK, İŞİD ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir” dedi.

 

'KAMU YÖNETİCİLERİNİ TARAFSIZ GÖREV YAPMALARI ESASTIR'

Kamu yönetimini denetlenebilen ve hesap verebilen bir hale getireceklerini belirten İnce, “Kamu yönetimi; kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacak, her tür ayırımcılığa son verilecektir. Kamu yönetimi denetlenebilen ve hesap verebilen bir hale getirilecektir. Kamu düzeninde devlet ve yurttaş arasındaki ilişkiler karşılıklı güven esasına dayandırılacaktır. Kamu güvenliğini korumakla görevli polislerin koruma ya da özel güvenlik elemanı gibi kullanılmasına izin verilmeyecektir. Polisimizin özlük hakları iyileştirilecek; sendikal haklar, ek mesai ve 3 bin 600 ek gösterge verilecektir.” 

 

'HEDEF; HER YIL EN AZ YÜZDE 7 BÜYÜYEN EKONOMİ'

Ekonomide 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen AR-GE ve teşvik politikaları uygulayacaklarını ifade eden İnce, “Ekonomi’de, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Her şeyi ithal edebiliriz anlayışı gidecek, biz yaparız, biz üretiriz anlayışı gelecektir. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecektir. Merkez bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır. Finansal sistemimizin standartları ve finansal yatırımların güvenliği esastır. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesidir. Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır. Kaynaklar, israf ve talan ekonomisine değil üretim ekonomisine yönlendirilecektir. Kişi başına düşen milli gelirimizi ilk etapta 15 bin dolar düzeyine çıkartarak orta gelir tuzağından kurtulacağız. Kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla bütçe dengesi makul hale gelecek, üretim ekonomisiyle ihracat artacak ve dış ticaret açığı sürdürülebilir düzeylere düşecektir. Kontrolsüz kamu harcamalarıyla bozulmuş olan bütçe dengesinden kaynaklanan enflasyon yüzde 5’ e, faiz yüzde 7’ ye düşürülecektir. Cari açık hedefimiz yüzde 3’ tür. 5 Yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen AR-GE ve teşvik politikaları uygulanacaktır. Üretime dayalı ve küresel ölçekte rekabet edebilir ekonomik model sayesinde işsizlik oranları 5 yıl içinde yüzde 5’e düşürülecektir. Ekonomik vizyonumuz, tasarım ve katma değeri yüksek üretim odaklı olacaktır. Girişimcilik merkezleri oluşturulacaktır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde neredeyse 10 yıldır devreye girmeye başlayan ‘dördüncü kuşak endüstrinin’, yani Endüstri 4.0’ın gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır. Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır. Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır. Bilişim alanında hizmet ihraç eden ülke haline geleceğiz. İhracatımız 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörünü, 100 milyar dolarlık iş hacmine ulaşması için destekleyeceğiz. Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar uygulanacaktır. Jeopolitik konumumuzu da kullanarak Türkiye’yi lojistik üs haline getireceğiz. Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir. Bütün gelişmiş ekonomilerin yoğun biçimde kullandığı demiryolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirilecektir. ‘Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesinin’ ilk etabında Samsun- Mersin demiryolu ve otoyolu projesi başlatılacaktır. Ulaşım altyapısı geliştirilirken önceliklerimiz, ihtiyaç ve kaynak dengesine göre belirlenecektir” diye konuştu.  

 

'HER ZAMAN YURTTA BARIŞ, HER ZAMAN DÜNYADA BARIŞ'

Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak politikalar geliştireceklerinin altını çizen İnce, “Dış politikada, uluslararası politikada vazgeçilmez ilkemiz, yeniden ve 'Her zaman yurtta barış, her zaman dünyada barış’ olacaktır. Herkesle kavga eden bir devlet görüntüsünden hızla çıkılacak ve başta komşularımız olmak üzere, milli çıkarlarımız doğrultusunda bütün dünya ülkeleri ile sağlıklı ilişkiler kurulacaktır. Cumhuriyetle birlikte yüzümüzü kesin olarak döndüğümüz, muasır medeniyeti yakalayıp geçme mücadelemizi devam ettireceğiz. Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği ile ilişkimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda normalleştireceğiz. Avrupa Birliği ile sonuna kadar müzakere edeceğiz ve bu sürecin kesintiye uğramasına izin vermeyeceğiz. Avrupa’nın da Türkiye ye ihtiyacı olduğu bilinci içerisinde olacağız. Kıbrıs’ta adil ve iki taraflı hızlı bir çözüme ulaşmak hedefimizdir. İşleyen demokrasisi ve çağdaş yaşam koşullarıyla Türkiye yeniden İslam ülkelerine örnek ülke olacaktır. Bugün devre dışı bırakılan diplomasi, devletimize ve geleneklerimize yakışır şekilde yeniden tesis edilecektir. Uluslararası ilişkiler dostluk ilişkisi değil karşılıklı çıkarlar ilişkileridir. Devletin diplomasi geleneğini yok sayarak yaratılan tahribatın onarımı için gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Ülkemizin, kontrolden çıkmış bir göç politikası sonucunda ortaya çıkan ve 5 milyona yaklaşan göçmen sorunu, insani bir yaklaşımla ve milli çıkarlarımız doğrultusunda acilen çözülecektir. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki sorunlarına çözüm geliştirmeye yönelik etkin politikalar izlenecektir.” 

 

Cumhuriyet

 

Kaynak: Editör: EDİTÖR
Etiketler: Muharrem, İnce, Adana'da,
Yorumlar
Haber Yazılımı